Yabancı Devlet Adamlarının Atatürk Hakkında Söyledikleri

Bu yazımda yabancı devlet başkanlarının Atatürk hakkında söyledikleri sözleri ve övgülerini sizlerle paylaşacağım…

CHARLES D’GAULLE – FRANSA DEVLET BAŞKANI

“Türkiye tarihi, bugün her zamandan fazla Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri verimsiz kalmamıştır…”

JOHN F. KENNEDY – AB.D. BAŞKANI

“Atatürk adı, insana, bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk milletine ilham veren liderliğini, modern dünyayı açık ve ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır…”

ERHARD –

“Atatürk, bir asker olarak, amansız ve hatta bazı alanlarda ümitsiz görünen bir mücadeleden muzaffer çıkmış ve sonra devlet sorumluluğunu üzerine almıştır. 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilanı, onun diplomatik dehasının eseridir…”

RIZA PEHLEVI – IRAN ŞAHI

“Dünya tarihinde, Mustafa Kemal gibi önemli bir görevin kesin şekilde başarı ile sonuçlandırılmasını ve bir milletin mukadderatını belirleyecek sorumlulukları üzerine alan dürüst insanlara dünya tarihinde çok az rastlanmaktadır…”

HOME – İNGİLTERE BAŞBAKANI

“Atatürk’ün adı bizce, hemen hemen 50 yıl önce parlak bir Türk askeri komutanı olarak biliniyordu. Barışı takiben, ona tarihteki büyük milli liderler arasındaki daimi yerini kazandıran devletcilik sıfatlarıyla O’nu tanıdık…”

EYUP HAN – PAKISTAN

“Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da O’nu, bütün tarihin büyük adamlarından biri olarak görüyoruz…”

GENERAL MAC ARTHUR

“Askerlik dehası ile idealini Atatürk kadar kendinde birleştirmiş bir adam tanımıyorum…”

CANG KAY SHEK – ÇİN

“Atatürk’ün hayatı ve eseri, sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün hür milletleri için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir…”

HABIB BURGIBA

“Milletimiz, Gazi’nin ölmez eseri için en büyük hayranlığı duymakta, hatırasına da en büyük saygıyı beslemektedir…”

NEHRU

“O Doğuda modern çağın mimarlarından biridir. O’nun en büyük hayranları arasında olmaya devam ediyorum…”

ABDUSSELAM ARIF

“20. Yüzyıl tarihinin Atatürk’ün şahsına önem vermesi kadar tabii bir şey olamaz. Çünkü Atatürk, milletlerin yenilgisini zafere, çöküşünü yükselmeye, gerilemesini ilerlemeye dönüştürme yolunda vatani görevin kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için, durumu ülkeleri lehine çevirmeye hazır bulunan cesur subayların canlı bir örneğidir..

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

“Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’ nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’ nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. ”

Franklin D. ROOSEVELT
A.B.D Başkanı

Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

General Mc ARTHUR

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.”

“O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.”

“Atatürk tarihten hakiki dersler almış nadir büyüklerden biridir. Bütün çaba ve uğraşmaları yalnız kendi ulusu içindir.”

Prof. Herbert MELZIG
Tarihçi

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir.

Mercel Sauvage
Gazeteci

Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

Berthe Georges-Gaulis(bu söz bnm çok hoşuma gitti)

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’ yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’ dir.

Pierre Dominique
Gazeteci

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’ nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’ nun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

BRIAND
Fransa Başbakanı(bu söz belkide avrupada Türklüğün gururu simgeleyen söz olabilir…)

Türkler O’na çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda verimli, yaratıcı bir gelişmeye yöneltmiştir.

Gyula KORNİS
Macar Meclis Başkanı

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli liderlerden biri olan M.Kemal Atatürk hakkında hangi lider ne dedi?

Gerçek bir liderin ardından söylenecek sözleri mutlaka okuyun!

Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir ilan ve o zamandanberikorunması, Atatürk’ün ve Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyetinin doğuşu ve ozamandan beri Atatürk’ün, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur

John F.Kennedy (ABD Başkanı, 10 Kasım 1963)

Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi O’nu çok seven birisinden edindim.Sovyet sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Litvinof’la görüşürken,ondan Avrupa’nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının Avrupa’da yaşamadığını,Boğazların gerisinde yaşadığını,
bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.
(Üç Adam,Kemal Atatürk-Roosevelt-Mussolini,1937)

Franklin D.Roosevelt (ABD Başkanı)

Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir.O büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu.

D.Lloyd George (İngiltere Başkanı)

Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını sezen muazzam yeteneği sayesinde, savaşın başarılı tek Türk Generali oldu. Savaş sonrasında da yeteneğini sürdürdü ve hayatının en büyük girişimini başlattı. Yeni Türkiye’yi kurdu.

DIE ZEIT (Alman Gazetesi)

Bu gibi dehalar ancak görünüşte ölürler. Çünkü gerçekte ulusların anlayışlarında derin ve silinmez izler bırakan eserleriyle daima yaşarlar. Böyle insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi belirli bir devre için de doğmazlar. Bu gibi insanlar, uluslarının bu nimetler kaynağından durmaksızın yararlanmalarına imkan vermek suretiyle yüzyıllarca uluslarının tarihlerine egemen olacak insanlardır.

; Tahran Gazetesi (Tahran, 21 Kasım 1938)

Atatürk’ün hayatı ve eseri sadece Türkiye için değil, fakat dünyanın bütün özgür ulusları için bir ilham kaynağı olmakta devam edecektir.

Çang Kay ŞEK (Çin Cumhurbaşkanı,10 Kasım1923)

Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, O büyük dahi çağımızda Türk Ulusuna nasiboldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi.

; Lloyd GEORGE (İngiltere, 1922)

Atatürk’ün Türkiy’de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir kimse yapmadı: Ne Cavour, ne Cromwel, ne de Washington… Atatürk’ün bulduğunu hiç kimse bulmadı ve Atatürk’ün yaptığını da hiç kimse yapmadı. İlham ettiği kimselere ve kendi prensiplerine göre yarattığı yeni kuşak, O’nun eserine devam edecektir.

; Tipos Gazetesi (Atina, 12 Kasım 1938)

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.

Prof.Walter L.WRIHT Jr.

Hiçbir ülke, yeni Türkiye’nin Ata’sı tarafından başarılan yenileşme kadar hızlı ve o kadar kökten değişme görmemiştir. Böylesine insanlar yüzyıllar içinde yalnız bir defa görülür. Şimdi Türkiye’nin tarihi bu eşsiz devlet adamının tarihidir.

; Dness Gazetesi (Bulgaristan)

Atatürk, tarihe örgütçü bir dahi, bir ulusun harikalar yaratan sevk ve idarecisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

Independance Romaine Gazetesi (Bükreş, 12 Kasım 1938)

O’nun ölümü Türkiye’nin sarsılması olmayacaktır; çünki bütün genç kuşak, Şefi tarafından çizilen yolu inançla ve coşkunlukla izlemektedir.

Uj. Magyar Gazetesi (Macaristan, 1938)

Atatürk’ün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır.

; Times Gazetesi (İngiltere, 1964)

 

 

orknbkts.wordpress.com

Reklamlar

17 comments on “Yabancı Devlet Adamlarının Atatürk Hakkında Söyledikleri

  1. türk olmaktan atatürk gibi dünyanın örnek aldığı liderin ,bizim atamız olmandan çok gurur duydum ,NE MUTLU TÜRK,ÜM DİYENE nur içinde yat atam

  2. türk olmak sadece soydan gelmez türk olmak o damarındaki asil kandır arkadaşş

  3. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE……………….. İŞTE BİZ BİZ BUYUZ ………….. NUR İÇİNDE YAT ATAM………..

  4. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE……………….. İŞTE BİZ BİZ BUYUZ ………….. NUR İÇİNDE YAT ATAM………..

  5. Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

    Stipsi Gazetesi

  6. Atatürk Dinsiz olduğunu bilmeyen bir nesil var ne yazık bize ingilizler bağımsızlığımızı vermeseler bu ülke kurulur mu ?

Yorumunuzu Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s